Álláshirdetés - Közművelődési munkatárs

A Karácsony Sándor Közösségi Ház felvételt hirdet 1 fő munkavállaló részére közművelődési munkatárs munkakör betöltésére, határozatlan időtartamra

 

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra), rugalmas munkaidőben.

 

A munkavégzés helye:

A Karácsony Sándor Közösségi Ház székhelye (4177 Földes, Karácsony S. tér 6.) és az intézmény telephelyei.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben és az önkormányzat helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokból eredő feladatok ellátása. Földes település igényeit felmérve kulturális programok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában segítségnyújtás. Közművelődési, kulturális programok szervezése, közösségszervezői feladatok ellátása. Rendezvények szervezése és lebonyolítása, információs feladatok ellátása, adminisztráció végzése, pályázatok ügyintézése. Részvétel kiállítások szervezésében, készítésében, digitális feladatok elvégzésében.

 

Illetmény és juttatások:

•Bruttó 296.400 Ft

•Igény esetén önkormányzati bérlakás biztosított.

                       

Pályázati feltételek:

•Középfokú végzettség

•Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•magyar állampolgárság

•büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Szakirányú középfokú szakképzettség

•Felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány) kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanára, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés, képesítés.

•Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•Fényképes önéletrajz

•Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

•Amennyiben rendelkezik szakmai tapasztalattal, annak igazolására szolgáló okirat

•30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – alkalmazás esetén

•Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék

•Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Katalin intézményvezető nyújt, a +36-30-598-8915-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Karácsony Sándor Közösségi Ház címére történő megküldésével (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „közművelődési munkatárs”

•Személyesen: Karácsony Sándor Közösségi Ház, 4177 Földes, Karácsony S. tér 6.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 3 hónapos próbaidővel történik. 

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.